Balkan Yarımadasında Kürtler

Ali Hüseyin Kerim

Prezzo
€ 2,49

Kürtlerin resmî tarih tezi oluşturma şansları bile olmamıştır. Çünkü tarih bilincinin oluşmasını sağlayacak tüm birikim ve verilerden mahrum bırakılmışlardır. Ancak Kürtler, çok eski bir tarihe sahip oldukları ve tarihi olayların merkezinde yer aldıkları için, onları bundan uzaklaştırma çabaları esas amaçlarına ulaşamamıştır. Çünkü dünyanın birçok yerinde ve tüm zamanlarda Kürtler hakkındaki tarihi belgeler ve detaylar fazlasıyla yer tutmaktadır. Bunları bir gün derleyip insanlığa sunmak elbette kaçınılmaz olacaktır.

Yayınevimizin hazırlayıp okurun ve araştırmacıların ilgisine sunduğu Balkan Yarımadasında Kürtler kitabı bu yönlü çalışmalara önemli bir dayanak oluşturacağı gibi, Kürt tarihi üzerine yeni tartışmaların da kapısını aralayacaktır.

Di berhema li ber destê we de şair û nivîskar Arjen Arî berî ku xwendevanê helbestê derbasî dîwanxaneya helbestkarên di Antolojiyê de bike wisa dibêje, Jixwe ji roja roj, ji wextê nesalixdayî ve "peyv" hebû û peyv digel hemû astengiyên heyî û hêçandî; sînorên stûr, zaraveyên ji hev dûr, elfabeyên cur be cur... dîsa jî gund bi gund, navçe bi navçe, herêm bi herêm geriya...

Ji vê; dagirkerên xak-dabeşker û qewm û çand-wendaker, bi qasî serhildêrî û berxwedêriya mirov, ew evçend ji dilêrî û serhildêriya "peyvê" jî bizdiyanû paşê bi destê dildarê peyva kurdî digire, wî li tevî xwe derdixe geryaneke ku rêwîtî ji serdema biservebûna hêza peyvê destpê dike...

Rêwitîya ku rêwî carinan li peyvxaneya Biraboz, carinan li dîwanxaneya Ehmedê Xanî radiwestin û dibin mêvan, piştî bîhnvedanekê dikevin ser riyê, sînoran derbas dikin, tên serdana xewletgeha Cegerxwîn, Osman Sebrî, Reşîdê Kurd...

Lê ew di vegerê de nikarin riya xwe ji ser peyveavahîya şairên beriya salên 80êyî: Gurdilî, Rojen Barnas, Malmîsanij, Mem Ronga, Berken Bereh, Sabah Kara û Arjen Arî dagerînin...

Li erdnîgariya bi kohistan û firewan a ku peyva kurdî lê belav e, nivîskarê berhemê xwendevan bi sînoran, sînorên ku îro jî dixwazin peyvê asteng bikin, dihesîne. Berhema ku ji du beşan Bakûrê Helbestê û Antolojiya Helbesta Bakûr pêktê, yekemin berhem e ku bi giştî Helbesta Bakûr, bi taybetî helbestkarên li Bakûr ji xwe re dike sînor!

  • Formato Ebook

    EPUB

  • Dispositivi supportati

    Kobo, Androids, iPhone/iPad, E-Readers, Computer (Mac/PC)