İncil - Yeni Antlaşma

Kitabı Mukaddes Şirketi

Prezzo
€ 1,49

27 kitaptan oluşan “İncil” Grekçe yazılmıştır. İlk dört kitap (Matta, Markos, Luka, Yuhanna) İsa’nın yaşamını, öğretilerini, ölüm ve dirilişiyle ilgili bilgileri içermektedir. İlk dört kitabı izleyen Elçilerin İşleri kitabı, İsa’nın ölümünden sonra elçilerin bu öğretiyi yaymak için yaptığı işleri anlatır. İncil’de yer alan mektuplar, İsa Mesih’in elçileri ve yakın izleyicileri tarafından, inanlılara yol göstermek, O’nun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla Tanrı’nın esiniyle yazılmıştır. İncil’in son kitabı olan Vahiy, inanlıları sıkıntılar karşısında cesaretlendirir, gelecekteki olayları simgelerle açıklar.

  • Formato Ebook

    EPUB

  • Dispositivi supportati

    Kobo, Androids, iPhone/iPad, E-Readers, Computer (Mac/PC)